Když se australské solné pánve jednou za čas naplní dešťovou vodou, pokryjí se břehy jezer na několik dní pestrobarevným kobercem nejrůznějších slanomilných rostlin. V samotných jezerech se objeví nečekané množství bezobratlých živočichů. Ti musí svůj životní cyklus uskutečnit velmi rychle, protože za pár dní či týdnů se jezero opět promění v poušť. Vyschlá sůl je pak pro entomology dobrým zdrojem konzervovaných položek zdejší fauny.

When Australian salt basins are sometimes filled with water, lake banks are covered by a multicoloured carpet of various halophyte plants for some days. In lakes, a surprisingly large number of invertebrate species usually appear at that time. They have to complete their life cycles in a very short period, because the lake is replaced by a desert again within days or weeks. Dried salt is a valuable source of preserved local fauna items for entomologists.