Schopnost vázat a předávat vzdušný dusík je znám zejména u bakterií rodů Rhizobium a Frankia, které tvoří hlízky na kořenech rostlin. Ty využívají symbiotickou fixaci v prostředí, kde je ve formě přístupné rostlinám dusíku nedostatek. Ekologický význam uvedeného vztahu tak spočívá především ve zvýšení příjmu dusíku rostlinou a díky opadu pak i ve zvýšení obsahu dusíku v půdě. Proto se symbiotická fixace zkoumá nejen z hlediska charakteristiky symbiotického vztahu a genetiky bakterií, ale i z hlediska hospodářského využití.

The ability to fix and transfer atmospheric nitrogen is known especially in bacteria of the genus Rhizobium and Frankia, which form bulbs in plant rhizomes. These use symbiotic fixation in environments where nitrogen is insufficient in a form accessible to plants. The ecological importance of this relationship consists in higher nitrogen uptake by plants and in higher nitrogen content in soil due to litter. For this reason, symbiotic fixation is studied not only from the standpoint of symbiotic relationship characteristics and bacteria genetics, but also in terms of economic use.