Odolnost, nenáročnost a dekorativní vzhled jsou příčinou vzrůstající obliby zakrslých forem dřevin, zejména jehličnanů (např. borovice - Pinus, smrk - Picea, jedle - Abies). Jedná se o stromy přirozené, nikoli uměle tvarované, jejichž zakrslé formy mohu vzniknout několika různými způsoby: spontánní mutací semene, semenáčku či pupenu, záměrným šlechtěním nebo v reakci na nepříznivé podmínky.

Resistance, modest requirements and decorative appearance are the reasons for the ever-growing popularity of dwarf woody plant forms, especially conifers (e.g. pine - Pinus, spruce - Picea, fir - Abies). This does not involve artificially shaped forms (topiary), butnatural trees which dwarf forms can develop in different ways: through spontaneous mutation of the seed, seedling or bud, throughout targeted breeding or as a reaction to unfavourable conditions.