Pralesy v západní Africe jsou jedinečné svou biologickou rozmanitostí a zejména výskytem velkého počtu druhů primátů. Výjimečná je však i míra devastace prostředí, která představuje pro zdejší primáty silné ohrožení. Proto nedávno vznikla organizace za záchranu západoafrických primátů (WAPCA), která vybrala dva vlajkové druhy - kočkodana Rolowayova (Cercopithecus diana roloway) a mangabeje bělokrkého (Cercocebus atys lunulatus). Sledování chování těchto druhů a jejich rozšíření vede zoology k obavám, že oba v dohledné době ve svém přirozeném prostředí vymřou.

West African rainforests are unique because of their biological diversity, due in particular to their high primate species richness. At the same time, they have been heavily damaged, resulting in a high degree of extinction risk for primates, so the West African Primate Conservation Action (WAPCA) has recently been launched. It has chosen two flagship species - the Roloway Guenon (Cercopithecus diana roloway) and the White-naped Mangabey (Cercocebus atys lunulatus). Studies of the behaviour and distribution of both these species confirm concerns among zoologists and conservationists that these primate species will become extinct in the wild in the near future.