Základem potravní pyramidy moří jsou především řasy. V Jaderském moři se jich vyskytuje velké množství – od převážně mikroskopických obrněnek (Dinophyta) a rozsivek (Bacillariophyceae) po makrofytní řasy ze skupiny ruduch (Rhodophyta), chaluh (Phaeophyta) nebo zelených řas (Chlorophyta). Jsou nesmírně rozmanité barevností, tvarem i úlohou v ekosystému. Druhové bohatství cévnatých rostlin v mořích je ve srovnání s řasami velmi nízké, Jadran hostí pouhých pět druhů.

The basis of the sea food pyramid is formed mainly by algae. In the Adriatic Sea they can be found in large quantities – from microscopic Dinophyta algae and Bacillariophyceae up to macrophyte algae from the group Rhodophyta, Phaeophyta or green algae Chlorophyta. They are very diversified as regards colour, shape or even ecosystem function. The species diversity of vascular plants in seas is very low in comparison with algae. Only five species of them can be found in the Adriatic Sea.