Ve střední a východní Evropě jsou velké řeky, které nemají tok regulovaný přehradami a protipovodňovými hrázemi, už velmi ojedinělé. Břehy řeky Bug zůstaly z větší části člověkem neregulované jen proto, že tvoří státní hranici mezi Polskem, Ukrajinou a Běloruskem. Díky tomu je zde možné sledovat přirozené procesy modelující říční nivu a nalézt pestrá druhová společenstva rostlin a živočichů.

In Central and Eastern Europe, unchannelized rivers are very rare. The banks of the River Bug have not been altered because they form a state boundary between Poland, Ukraine and Belarus. Hence natural processes forming a river floodplain inhabited by rich plant and animal communities can be found there.