Díky značnému rozvoji matematických a statistických postupů se po desetiletích úpadku opět dostává ke slovu věda o tvaru – morfologie. Geometricko-morfometrická analýza, která na základě matematického popisu a modelování umožňuje pochopit vznik tvarové rozmanitosti, nachází uplatnění v evoluční biologii, zoologii, botanice, ekologii, medicíně a dalších biologických oborech.

Thanks to the considerable development of mathematical and statistical methods and after decades of decline, morphology has regained an important position. Geometrical morphometric analysis, which enables us to understand the evolution of shapes based on mathematical descriptions and modelling, can be very useful in evolutionary biology, zoology, botany, ecology, medicine and other fields of biological research.