Fulbové tvoří výrazný etnický prvek subsaharské Afriky. Žijí v 17 státech od východního Senegalu po západní Čad v počtu zhruba 30 milionů osob. Většina z nich v současnosti vede usedlý zemědělský způsob života, ale svůj původ odvozují od pravěkých skupin pastevců dobytka, po nichž se dochovaly malby a rytiny ve středosaharských skalních masivech. Z antropologického hlediska jsou velmi zajímavou populací, protože skupiny současných fulbských pastevců lze považovat za přežívající populační izolát prapůvodní pravěké populace. O původu a příbuznosti jednotlivých skupin jsme se dozvěděli více díky populačně genetickému výzkumu mapujícímu jednotlivé oblasti Čadské pánve.

The Fulbes are a remarkable ethnic element of sub-Saharan Africa. They live in 17 countries from east Senegal to west Chad, totalling approx. 30 million. Most of them are nowadays settled farmers, but they derive their origin from primeval groups of herdsmen. The paintings and carvings of the latter have been preserved in Central Saharan rock ridges. From an anthropological viewpoint, they are a very interesting population because groups of present-day Fulbe herdsmen can be considered as a preserved population isolate of the original primeval population. Research into human population genetics mapping individual parts of the Chad Basin revealed the common origin and relationship between particular national groups.