K hlavním přechodovým událostem, které navodily převratné změny evolučních trendů, patří v první řadě zvýšení koncentrace kyslíku v atmosféře a následný vznik ozónové vrstvy poskytující ochranu před ultrafialovým zářením. Na pozadí těchto i dalších změny biosféry došlo k rozvoji živých organismů, z nichž některé zhruba před 800 milióny let získaly schopnost fagocytózy. Ta zásadním způsobem rozšířila možnosti horizontální výměny genetické informace.

Enhancement of oxygen concentration in the atmosphere and the consequent development of the ozone layer, protecting against ultra-violet radiation, are the main events which have allowed for revolutionary changes in evolutionary trends. On the basis of these and further changes in the biosphere, living organisms have developed. About 800 million years ago some of them acquired phagocytosis abilities, which in an important manner enhanced the capacity for horizontal exchange of genetic information.