I ve zdánlivě nevhodném období časného jara s ještě téměř zimním počasím je možné v přírodě nalézt různé zajímavé druhy hmyzu, např. brouků, kteří zimu přečkávají ve stadiu dospělců pod kůrou odumírajících a mrtvých stromů. Článek přibližuje řadu druhů několika čeledí vyskytujících se ve Voděradských bučinách nedaleko Prahy.

Even in early spring when the weather sometimes keeps its winter character it is possible to find some interesting insect species in the wild. Some beetles survive as adults under the bark in dying and dead trees. This article presents beetles from certain families inhabiting the Voděrady Beech Forest near Prague.