Oba příspěvky komentují několik zajímavých případů omylů samců různých druhů žab v období rozmnožování, kteří se přichytili do kopulačního amplexu místo na své samice např. na mloka skvrnitého, končetinu labutě, mrtvou rybu apod.

Both contributions comment on some interesting cases of mistakes during the breeding season by males of some frog species which, instead of a female of their own particular species, attached in amplexus or copulation e.g. to a Fire Salamander (Salamandra salamandra), a Mute Swan leg, a dead fish and the like.