V tomto dílu seriálu o plodových zeleninách jsou představeni další zástupci z čeledi lilkovitých (Solanaceae) – paprika setá (Capsicum annuum), lilek vejcoplodý (Solanum melongena) a mochyně peruánská (Physalis peruviana), dále pak i méně známá zelenina ibišek jedlý (Hibiscus esculenta) z čeledi slézovitých (Malvaceae) a hospodářsky i šlechtitelsky velmi významná travina kukuřice setá (Zea mays) z čeledi lipnicovitých (Poaceae).

In this part of the series on fruit vegetables, other representatives of the family Solanaceae are described – Capsicum annuum, Solanum melongena, Physalis peruviana, and the less well-known vegetable Hibiscus esculenta from the family Malvaceae, as well as maize (Zea mays) from the family Poaceae, a very important grass from the breeding standpoint.