Oba příspěvky ("Omyly žabích samcov" a "Ještě k omylům žabích samečků") komentují několik zajímavých případů omylů samců různých druhů žab v období rozmnožování, kteří se přichytili do kopulačního amplexu místo na své samice např. na mloka skvrnitého, končetinu labutě, mrtvou rybu apod.

Both contributions ("Mistakes of Frog Males" and "Some Notes on Mistakes Made by Frog Males") comment on some interesting cases of mistakes during the breeding season by males of some frog species which, instead of a female of their own particular species, attached in amplexus or copulation e.g. to a Fire Salamander (Salamandra salamandra), a Mute Swan leg, a dead fish and the like.