Ostrov Madagaskar je známý vysokou mírou endemických druhů, rodů, ale i čeledí u různých skupin organismů. Výjimkou nejsou ani ptáci, kterých je na Madagaskaru známo 283 druhů, z toho 209 pravidelně hnízdících, z nichž je 109 druhů (51 %) endemických. Článek se zabývá některými z nich, např. čeledí mesitových (Mesitornithidae), kurolcovitých (Brychypteraciidae), kurolovitých (Leptosomatidae), vangovitých (Vangidae), kukalkami (Couinae), pitovci (Philepittinae) či endemickými druhy ledňáčků, strdimilů aj. Většina zástupců madagaskarské fauny je nyní vážně ohrožena likvidací původních biotopů, hlavně lesů. Z ptáků už pravděpodobně vyhynuli polák madagaskarský (Aythya innotata) a potápka skořicovohrdlá (Tachybaptus rufolavatus).

The island of Madagascar is well known for its high number of endemic wildlife species and entire families. Birds are not an exception to this rule. There are 283 known bird species, of which 209 regularly nest: 109 (i.e. 51 %) are endemic to Madagascar. The article deals with some of them, e.g. mesites (Mesitornithidae), ground-rollers (Brychypteraciidae), cuckoo-rollers (Leptosomatidae), vangas (Vangidae), couas (Couinae), birds from the sub-family Philepittinae or endemic species of kingfishers, sunbirds, etc. Most animals on Madagascar are seriously threatened by habitat destruction and loss, mostly primeval forests. Among the birds, the Madagascar Pochard (Aythya innotata) and Alaotra Grebe (Tachybaptus rufolavatus) have probably become extinct.