Putování za třemi ze zhruba 215 evropských druhů orchidejí nás zavede do švýcarského kantonu Wallis, kde kromě jiných vstavačovitých roste také vzácný vstavač štěničný (Orchis coriophora), do rezervace Leutratal v německém Duryňsku, která hostí jednu z nejbohatších populací jazýčku kozlího (Himantoglossum hircinum), a do středního Švédska na lokalitu půvabné kalypso severní (Calypso bulbosa).

To get to know three of some 215 European orchid species, we have visited the Swiss canton Wallis, where among others a very rare Orchis coriophora grows, the Leutratal Reserve in German Thüringen, famous for the richest population of Himantoglossum hircinum, and central Sweden with a fine Calypso bulbosa site.