Zelenopláštník řebříčkový (Thetidia smaragdaria) je motýl z čeledi píďalkovitých (Geometridae) žijící v krajině stepního charakteru jižní, východní a střední Evropy. Má velmi zajímavý a neobvyklý způsob života, protože jeho housenky si vytvářejí kolem těla ochranný vak vpřádáním kousků květů, semen a listů do vláken hedvábí. Ochranný vak kryje i kuklu.

The Essex Emerald (Antonechloris smaragdaria) is a butterfly from the family of looper or geometrid moths (Geometridae) inhabiting steppe-like landscapes in southern, eastern and central Europe. Its bionomics is very interesting and remarkable, because its caterpillars form a protective sac along the body by spinning little pieces of flowers, seeds and leaves into silk fibres. The protective sac also covers a pupa.