Masožravé rostliny jsou fyziologicky přizpůsobeny stresovým podmínkám, ve kterých obvykle žijí. Nedostatek živin v půdě, umocněný nízkým obsahem kyslíku, kompenzují příjmem živin ze živočišné kořisti, který navíc u některých druhů vede ke stimulaci činnosti kořenů, a reutilizací živin ze starých listů před odumřením. Všechny tyto schopnosti se sice jednotlivě vyskytují i u rostlin nemasožravých, ovšem u rostlin masožravých fungují současně jako celek a obvykle ve větší míře.

Thanks to their physiology, carnivorous plants are adapted to the stress conditions in which they usually live. They compensate for the insufficient amount of nutrients in the soil, which is aggravated by low oxygen content, through the uptake of nutrients from animal prey. In some species this leads to the stimulation of root activity and to the reutilization of nutrients from old leaves before their decay. All these abilities can also be found individually in non-carnivorous plants, but in carnivorous plants they function all together and usually to a greater extent.