Pokračující seriál o historii zobrazování lidské anatomie se v této části věnuje období renesance a to hlavně dílu významných umělců (např. Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Raffael Santi, Michelangelo), kteří pro svou uměleckou tvorbu pečlivě studovali lidskou anatomii i při pitvách apod. příležitostech.

The series of articles on the history of human anatomy is dedicated in this issue to the Renaissance, for such prominent artists as Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Raffael Santi and Michelangelo also made a careful study of human anatomy during dissections.