Článek představuje zástupce plodových zelenin z čel. tykvovitých (Cucurbitaceae). Různé druhy a odrůdy geneticky velmi variabilního rodu tykev (Cucurbita) se pěstují pro dužninu, semena či jen na ozdobu. Ekonomicky významnou zeleninou je díky vyšlechtění nehořkých typů okurka setá (Cucumis sativus). Ke stejnému rodu patří i meloun cukrový (Cucumis melo), který se od melounu vodního (Citrullus lanatus) liší mj. menší náročností na teplo a vyšší nutriční hodnotou.

Representatives of fruit vegetables from the family Cucurbitaceae are described in this article. Various species and varieties of the genetically variable genus Cucurbita are planted for the use of their flesh and seeds or for decorative purposes. Thanks to the selection of types which are not bitter, the cucumber (Cucumis sativus) is now an important vegetable from the economic standpoint. Another species belonging to the same genus is the honeydew melon (Cucumis melo), whose lower requirements with regard to temperature and whosehigher nutritional value differentiate it from watermelon (Citrullus lanatus).