Cílem protinádorových terapeutických vakcín je aktivovat imunitní systém nemocného tak, aby rozpoznal nádorové antigeny, rozrušil buňky, které je nesou, a vzniklou obranyschopnost dlouhodobě udržel. V současné době jsou vyvíjeny vakcíny různého typu. Mezi ty, které se těší nevětší pozornosti, se řadí vakcíny buněčné, vakcíny z dendritických buněk, živé rekombinantní viry a DNA vakcíny. Klinické studie účinku protinádorových terapeutických vakcín prozatím nepřinesly výsledky, které by znamenaly zásadní průlom v léčbě zhoubných nádorů. Jsou však zdrojem mírného optimismu a výzvou k další výzkumné práci.

The aim of anti-tumour therapeutic vaccines is to activate the immune system of the sick person in a way that enables this system to diagnose tumour antigens, to destroy cells bearing them and to maintain the immunity in the long term. Vaccines of different types are under development: cell vaccines, vaccines from dendritic cells, recombinant viruses, DNA vaccines. Clinical studies of anti-tumour vaccine effects have not so far shown results that would mean a break-through in the tumor therapy. However they present a challenge for further research development.