Mořská pobřeží patří v současnosti k nejohroženějším biotopům, a proto nepřekvapí, že mnoho druhů těchto stanovišť bylo zařazeno do červených knih. Patří k nim i xerofilní máčka přímořská (Eryngium maritimum), stepní běžec katrán přímořský (Crambe maritima), který se v minulosti využíval jako zelenina, a také narcisu podobný lír přímořský (Pancratium maritimum).

The sea coast is today one of the most fragile biotopes and so it is not surprising that many species of these habitats were listed in the Red Books. These plants also include xeropphilous species Eryngium maritimum, steppe species Crambe maritime, used in the past as vegetables, as well as Pancratium maritinum, similar to narcissus.