Na haldách s extrémními substráty po výrobě chemické továrny u Karviné na severní Moravě byla dlouhodobě sledována sukcese půdních organismů. Výzkum probíhal od roku 1979 na haldách o stáří 15, 25 a 60 let do roku 2003, kdy měly nejstarší haldy 49 a 84 let. Studie srovnává vývoj společenstev chvostoskoků (Collembola), pancířníků (Oribatida), krytenek (Testacea) aj. skupin půdní fauny od iniciálních stadií po nejvyspělejší stupně sukcese.

For a long time, succession of soil organisms was studied on bank spoils with extreme substrates from a chemical plant near Karviná (North Moravia). The investigation started in 1979 on spoil banks which at that time were 15, 25 and 60 years old. It was finished in 2003 when some spoil banks reached 49 and 84 years of age respectively. From initial stages to the most developed ones, communities of springtails (Collembola), oribatids (Oribatida), testaceans (Testacea) and other soil animal groups are compared in the study presented.