Řád mnohovětevní (Polycladida) je skupina v moři žijících ploštěnek (Turbellaria). Článek přibližuje stavbu těla, způsob života a zajímavý způsob rozmnožování různých druhů, často pestře zbarvených, které lze nalézt i v Jaderském moři.

The order Polycladida (polyclads) includes marine planarians (Turbellaria). The article describes the morphology, bionomics and interesting reproductive patterns in some polyclad species, often brightly coloured, which can also be found in the Adriatic Sea.