Vodní masožravé rostliny obvykle rostou ve vodách s nízkou koncentrací minerálního dusíku a fosforu. Příjem těchto živin je proto doplňován z živočišné kořisti, jejíž trávení mohou u mnoha druhů zprostředkovávat mikroorganismy žijící v pastech. Hospodaření s živinami je u vodních druhů podobné jako u suchozemských, zvláštností je však velmi rychlý vrcholový růst a poměrně vysoká rychlost fotosyntézy. Význam masožravosti je pro vodní druhy celkově ještě vyšší než u suchozemských.

Carnivorous water plants usually grow in waters with a low concentration of mineral nitrogen and phosphorus. Uptake of these nutrients is thus supplemented by animal prey, which in many species can be digested through microorganisms living in traps. Economical use of nutrients is similar in water species to that of terrestrial species, although very rapid plant top growth and rapidity of photosynthesis are characteristic of water species. The carnivorous way of life is more important in water plants than in terrestrial plant species.