Ještě na přelomu 70.-80. let 20. stol. závažným způsobem poškozovali vinné hrozny na vinicích obaleč jednopásý (Eupoecilia ambiguella) a obaleč mramorovaný (Lobesia botrana). Možností kontroly populací těchto obalečů šetrnou k životnímu prostředí jsou feromonové odparníky, které se dají použít např. k přerušení páření (mating disruption) či ke zmatení samců (male confusion) oblakem syntetického sexuálního feromonu.

In the late 1970s and early 1980s bunches of grapes in vineyards were still seriously damaged by two grape berry moth species, European Grape Berry Moth (Eupoecilia ambiguella) and Grapevine Moth (Lobesia botrana). An environmentally friendly population control of the tortricids is based on pheromone evaporators that can be used for mating disruption or male confusion by a synthetic sexual pheromone.