Přestože je hrách setý (Pisum sativum) objektem genetických studií již půldruhého století, o jeho genomu víme překvapivě málo. Jeho struktura, zahrnující mnoho opakujících se sekvencí, je totiž velmi složitá. Tato komplexita však na druhou stranu činí z hrachu vhodný objekt pro studium architektury genomu. Mimo to se v současnosti zkoumá také genetická diverzita a fylogenetická příbuznost různých druhů, poddruhů a odrůd hrachu, a to za využití metod molekulární biologie a genomiky.

Although the genetics of the Garden Pea (Pisum sativum) has been studied for nearly a century and a half, surprisingly little is known about its genome. The reason lies in its complex structure including many repetitive sequences. This complexity, on the other hand, makes the Garden Pea a suitable object for research into genome architecture. In addition to this aspect, present–day research focuses on genetic diversity and phylogenetic relatedness of different species, subspecies and varieties of peas, using methods of molecular biology and genomics.