Autor přibližuje problematiku taxonomického zařazení kianga (Equus kiang), jeho vzhled, výskyt, způsob života a biologii rozmnožování i historii a současnost chovu tohoto koňovitého kopytníka v zoologických zahradách ve světě, v České a Slovenské republice.

The author gives the taxonomic classification of the Kiang (Equus kiang) and describes its morphology, distribution, bionomics, including reproduction, and the past and present keeping of the equid in zoos worldwide as well as in the Czech and Slovak Republics.