V lesním opadu lze rozlišit různá stanoviště osidlovaná různými druhy hub. V rámci těchto stanovišť dochází k soupeření o místo a zdroje živin, a to jak mezi jedinci stejného druhu, tak mezi jednotlivými druhy. Projevy kompetice můžeme pozorovat např. na spadaných borových jehlicích, na jejichž povrchu jsou zřetelné černé linie – přepážky tvořené sypavkou borovou (Lophodermium pinastri) zabraňující prorůstání vláken jiné houby.

Different habitats occupied by various fungi species can be distinguished in forest litter. In these habitats both individuals of the same species and fungi of different species compete for growth space and sources of minerals. Such competition can be observed e.g. on pine needles, whose surface on examination reveals clearly distinguishable black lines — partitions formed by Lophodermium pinastri, which impede the growth of other fungi species’ rhizomes.