Arménie je hornatá země s převážně suchými a kamenitými biotopy. Přesto z asi 350 druhů ptáků zaznamenaných v této zemi je přibližně polovina vodních. Vodních ekosystémů je zde ale málo a často byly v minulosti lidskou činností vážně poškozeny, což mělo negativní vliv i na vodní ptactvo. Nejvážnějšími příklady degradace vodních ekosystémů jsou jezera Sevan a Gili. Významným útočištěm vodních ptáků se v Arménii stala soustava uměle vybudovaných Armašských rybníků v Araratské sníženině.

Armenia is a mountainous country with mostly dry and stony habitats. Nevertheless, of the 350 bird species found in the country almost half are water species. Still, water ecosystems are scarce and have already been seriously damaged by humans whose interference has affected the waterfowl. The Sevan and Gili Lakes are the most striking examples of water habitat degradation. The man–made Armash fishpond system in the Ararat depression is an important Armenian water bird refuge.