Možnost konzumace za syrova, obsah vitaminů, minerálů apod., chuťová různorodost i dekorativnost řadí listové zeleniny mezi zdravotně a ekonomicky významné druhy. V oblasti mírného pásu mají navíc díky chladuvzdornosti a možnosti rozložení sklizně do delšího období dlouhou tradici i ve šlechtění. Tento díl pojednává zejména o zástupcích čel. brukvovitých (Brassicaceae), mezi které patří řeřicha setá (Lepidium sativum), různé druhy rodu hořčiče (Sinapis), potočnice lékařská (Nasturtium officinale) a roketa setá (Eruca sativa).

Leaf vegetables rank among species that are important for human health as well as from the economic standpoint. In the temperate zones these species have traditionally been cultivated by selection because of their relative hardiness and the possibility of prolonged harvesting. This part of the cycle focuses in particular on the family Brassicaceae, which includes the following plants: Lepidium sativum, various species of the genus Sinapis, Nasturtium officinale and Eruca sativa.