Mezi druhy rostoucí výhradně v Alpách patří stálezelený keřík pěnišníček zakrslý (Rhodotamnus chamaecistus), zvonek Zoysův (Campanula Zoysii) nebo zástupce čeledi miříkovitých (Apiaceae) hladnikovka pastinákolistá (Hladnikia pastinacifolia), jejíž výskyt je omezen pouze na slovinskou část Alp. V Přímořských Alpách jihozápadní Francie a severní Itálie se pak můžeme setkat s chvojníkem švýcarským (Ephedra helvetica).

The group of plants growing exclusively in the Alps includes the following species: Rhodotamnus chamaecistus — a small evergreen shrub, Campanula Zoysii and Hladnikia pastinacifolia — a representative of the family Apiaceae, whose distribution is restricted to the Slovenian part of the Alps. The Mediterranean Alps of Southwestern France and Northern Italy are home to Ephedra helvetica.