Článek popisuje nález mláděte albinotického jedince užovky obojkové (Natrix natrix) poblíž Stráže nad Ohří v západních Čechách. Výskyt albinotických živočichů v přírodě je vzácným jevem a jde o první publikovaný nález albína tohoto druhu z České republiky.

The article describes a finding of a young albinotic grass snake (Natrix natrix) near Stráž nad Ohří, West Bohemia. The occurrence of albinotic animals in the wild is rare, and this is the first published finding of an albino grass snake of this species in the Czech Republic.