Oblast Los Llanos v centrální části Venezuely je druhým největším biogeografickým regionem tohoto státu. Toto území savan a galeriových lesů je proslulé možností snadného pozorování velkého množství zvířat, hlavně v období sucha, kdy se zvířata koncentrují kolem řek a zbytků vody. Autoři hodnotí údaje o biodiverzitě obojživelníků a plazů vyskytujících se v Los Llanos v porovnání s ostatními venezuelskými bioregiony a popisují druhy obratlovců, které pozorovali v této oblasti, např. v okolí řeky Apure.

The Los Llanos region in Central Venezuela is the second largest biogeographic region in the country. This area of savannas and gallery forests is famous for the possibility of observing a large number of animals easily, in particular in the season of drought, when the animals concentrate along rivers and around stagnant pools. The authors evaluate the data on the biodiversity of amphibians and reptiles found in Los Llanos in comparison with other Venezuelan bioregions and describe the species of vertebrates observed in the Los Llanos area, e.g. along the river Apure.