Obaleč švestkový (Cydia funebrana) způsobuje červivost plodů švestek, housenky makadlovky broskvoňové (Anarsia lineatella) poškozují plody a prýty broskvoní a nektarinek. V roce 1976 byl v České republice pomocí feromonových lapáků potvrzen výskyt obaleče východního (Cydia molesta), původem z východní Asie, do Evropy zavlečeného přes Severní Ameriku. Původní feromonové lapáky určené pro obaleče švestkové až z poloviny úlovku zachytávaly obaleče východní, který způsobuje většinu škod tradičně přisuzovaných makadlovce broskvoňové. Nové feromonové odparníky jsou už druhově specifické a testují se na matení samců (male confusion) oblakem syntetického sexuálního feromonu.

The plum fruit moth (Cydia funebrana) is the worm infesting plums, whereas caterpillars of the peach twig borer (Anarsia lineatella) damage the fruits and shoots of peach and nectarine trees. In 1976 when pheromone traps were used in the Czech Republic, they confirmed the occurrence of the Oriental fruit moth (Cydia molesta), which originates in East Asia and was unintentionally introduced to Europe through North America. Up to a half of what was caught in the original pheromone traps, designed for plum fruit moths, were Oriental fruit moths, which cause the damage traditionally attributed to the peach twig borer. New pheromone evaporators are already species-specific and are being tested for male confusion by a cloud of a synthetic sexual pheromone.