Na archeologické lokalitě Roonka na pravém břehu řeky Murray v Jižní Austrálii bylo odkryto přes 200 hrobů. V hrobě č. 20 byly nalezeny čelisti s kruhovým otvorem v zubech, který byl zjevně způsoben obroušením zubů troubelí keramické dýmky. Hrob byl díky tomu datován do období po prvním kontaktu domorodců s Evropany v 19. stol. Rekonstrukce kostry s amputovanou levou paží a zubním kazem na druhých stoličkách ukázala, že kuřákem byla pravděpodobně mladá žena, která se po určitý čas stravovala evropským způsobem.

More than 200 graves have been unearthed at the Roonka archaeological site on the right bank of the River Murray in South Australia. Grave No. A20 revealed remains with both the upper and the lower jaw having a partial round abrasion of teeth evidently caused by the ceramic pipe found in the grave. The grave was thus dated to the post-contact period of the Aboriginals with Europeans. The caries found in the two second molars were evidently the consequence of the European type of diet consumed for some time. The left upper arm had been amputated at least several years before death, because the remaining part of the humerus reveals thinning toward its distal end. According to the tract on the skull and postcranial bones, the sex was most probably female.