Urginea maritima je dekorativní a biochemicky zajímavá cibulovitá rostlina ze Středozemí. Obsahuje několik různých glykosidů, které jsou využitelné jako insekticidy nebo pesticidy. Vzhledem k vysokým nárokům na světlo během zimy je její pěstování u nás je velmi obtížné.

Sea onion or squill (Urginea maritima) is a very decorative and biochemically interesting bulbous plant from the Mediterranean. It contains several different glycosides, which can be used as insecticides or pesticides. Owing to its high demands on light in winter, its cultivation is very difficult under our climactic conditions.