Pavouk lepovka jižní (Scytodes thoracica) se vyskytuje běžně v jižní Evropě. V České republice byli do roku 1997 zaznamenáni pouze 2 jedinci, v současnosti je znám jen z nemnoha nálezů, často synantropních. Autor popisuje nález 2 jedinců v domě na Kolínsku ve středních Čechách. Čeleď lepovkovití (Scytodidae) jako jediná mezi pavouky produkuje lepkavá vlákna k lovu kořisti prostřednictvím chelicer.

The spitting spider (Scytodes thoracica) commonly occurs in southern Europe. Before 1997, only two specimens were found in the Czech Republic. At present, it is known only from rare findings in the country, often synanthropic. The author describes the finding of two specimens in a building in the Kolín region of Central Bohemia. Scytodidae is the only family among spiders that produces sticky fibres for hunting the prey through their chelicerae.