Prohlubování vědeckých znalostí anatomie člověka, včetně zrodu patologické anatomie a rozvoje srovnávací anatomie se v průběhu 18. století pozitivně odrazilo i v kvalitě anatomických ilustrací, např. v díle autorů, jako byli B. S. Albinus, A. von Haller, P. Camper, E. Sandifort, W. Hunter, J. van Rymsdyk nebo W. Cheselden.

The increase in scientific knowledge of human anatomy, including the establishment of pathological anatomy and the development of comparative anatomy in the 18th century had a positive influence on anatomical drawing, for example by B. S. Albinus, A. von Haller, P. Camper, E. Sandifort, W. Hunter, J. van Rymsdyk and W. Cheselden.