Mezidruhové páření u ploštic patří mezi velmi vzácné úkazy, v literatuře jsou jen ojedinělé zmínky. O mezirodovém páření ploštic žádné doložené informace zatím asi nejsou. Autoři zaznamenali a dokladují min. 25 minut trvající kopulaci samce kněze březového (Elasmostethus interstinctus) a samice kněze rohatého (Elasmucha ferrugata) při společném chovu v insektáriu.

Interspecific mating is very rare in true bugs (Heteroptera) and it has been only briefly mentioned in the literature. Mating between different true bug genera has not yet been confirmed. The authors report mating between a male of the Birch Shield Bug (Elasmostethus interstinctus) and female of the Bilberry or Parent Shield Bug (Elasmucha ferrugata), jointly kept in an insectarium.