Danaus stěhovavý (Danaus plexippus) je známý svými dlouhými migracemi z USA do Mexika. V současnosti jsou jeho zimoviště v mexickém státě Michoacan vážně ohroženy pokračující nelegální těžbou dřeva, i když jde formálně o chráněná území.

The Monarch Butterfly (Danaus plexippus) is well-known for its long-distance migrations from the U.S.A. to Mexico. At present, its wintering grounds in the Mexican state Michoacan are seriously threatened by continuing illegal timber harvesting, although the areas are formally protected.