Článek přibližuje principy a využití konfokální a dvoufotonové mikroskopie, v současnosti stále populárnějšího typu optické mikroskopie. Ukazuje nové možnosti pozorování a analýzy trojrozměrných mikroskopických struktur.

Confocal and two-photon microscopy is becoming an increasingly popular type of optical microscopy nowadays. Its principles and applications are presented, with a view to new possibilities of observation and analysis of three-dimensional microscopic structures.