Jednoletá bylina drobnokvět pobřežní z čel. hvozdíkovitých (Caryophyllaceae) se váže na štěrkopísková dna dolních toků řek, kde není omezována konkurencí jiných rostlin. V minulosti se v Čechách vyskytovala na mnoha místech podél Vltavy a Labe, dnes ji najdeme už jen mezi Ústím nad Labem a Hřenskem, kde jsou navíc její lokality ohroženy plánovanou stavbou vodních děl.

The annual herb - strapwort (Corrigiola litoralis), family Caryophyllaceae, is a characteristic element of gravel-sandy beds of lower river streams, where it is not restricted by competition from other plants. In the past, the species was distributed along the Vltava and Elbe (Labe) rivers where it grew in many places. At present, it can only be found in several localities between Ústí nad Labem and Hrensko, which are endangered by the proposed construction of dams and canalization of the Elbe river.