Sítinovka pěnišníková (Graphocephala fennahi) je křís původem ze Severní Ameriky vázaný svým vývojovým cyklem na pěnišníky (Rhododendron). Ve 30. letech 20. století byl tento druh zavlečen do Velké Británie a později do kontinentální Evropy, kde se postupně šíří. V roce 2004 byl zaznamenán i v České republice (Praha, Průhonice).

The Rhododendron Leafhopper (Graphocephala fennahi) is a leafhopper native to North America. Its life cycle is related to rhododendrons. In the 1930s, the insect species was introduced to the United Kingdom. Later, it appeared in continental Europe, where it has been extending its distribution range. In 2004, the leafhopper was also found in the Czech Republic.