Želva Agassiziova (Gopherus agassizii) žije v Mohavské a Sonorské poušti na jihozápadě USA a severozápadě Mexika a je dobře přizpůsobena zdejším náročným podmínkám. Zvyšující se tlak lidských aktivit však způsobil alarmující pokles jejích populací, takže se stala významným bioindikátorem při studiu změn životního prostředí, např. v Nevadě.

The Desert Tortoise (Gopherus agassizii) lives in the Mojave and Sonora Deserts in the Southwest U.S.A. and Northwest Mexico and has perfectly adapted to the harsh conditions in this area. Increasing disturbance caused by humans has resulted in a dramatic decline in its population numbers, making it an important bioindicator that reflects environmental changes.