Aljaška byla v dobách glaciálů hlavní vstupní branou osídlení Ameriky lidmi. Přitom i v současnosti jde o jedno z mála míst na Zemi s divočinou jen málo dotčenou lidskou civilizací. Je to vhodné místo ke studiu adaptací různých druhů živočichů k extrémním životním podmínkám, např. hibernací.

Alaska was an entrance gateway for human settlement of America during the glacials. Not only in the past, but also in the present, the region has been among the few areas on Earth with wilderness affected by humans only to a small extent. Thus it is a suitable area for the study of various adaptations to extreme environmental conditions in different wild animal species, for example hibernation.