Koncem 18. století vědeckou ilustraci opanoval detail a dokonalý popis. Lékařsko anatomická díla té doby byla exaktně, bohatě a stále častěji i barevně ilustrována. Rozvíjelo se i trojrozměrné zobrazení ve voskových anatomických plastikách a modelech lidských orgánů.

In the late 18th century, the details and perfect descriptions dominate scientific drawings. Medical and anatomical studies were precisely, richly and often colourfully illustrated. Three–dimensional presentations in wax anatomical sculptures and human organ models were also developed.