Zásadní roli v řízení procesu zpracování signálů přijatých rostlinou z vnějšího prostředí hrají signální molekuly zvané fytohormony. Mezi ně patří i jednoduchá sloučenina se širokým spektrem účinků – auxin. Ten je v rostlinných pletivech rozložen nerovnoměrně, v určitých buňkách se hromadí a aktivací signální kaskády takové buňky přiměje ke změně vývojového programu. Článek je součástí volného seriálu k výročí významného rostlinného fyziologa Bohumila Němce.

Signal molecules known as phytohormones play a decisive role in processing signals coming to plants from the surrounding environment. They include auxin — a simple compound with a large range of effects. Auxin is irregularly deposited in plant tissues, it accumulates in certain cellules and through activation of a signal cascade it causes changes in the development programme of these cellules. This article forms a part of the series prepared in honour of the anniversary of the important plant physiologist — Bohumil Němec.