Konfokální mikroskopie představuje poměrně novou metodu zobrazení, která výrazným způsobem rozšířila možnosti pozorování především biologických objektů. Příspěvek poukazuje na výhody studia řasových chloroplastů konfokálním mikroskopem. Pomocí této techniky je možné detailně studovat strukturu a ontogenezi chloroplastu, či přesně definovat počet a vnitřní strukturu chloroplastů.

Confocal microscopy is a relatively new method which has significantly enhanced the opportunities for observation, particularly of biological phenomena. This article highlights the advantages of algae chloroplast study using a confocal microscope. This technique enables us to study in detail the structure and ontogenesis of chloroplasts, as well as to define precisely the number and inner structure of chloroplasts.