Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) z čel. brukvovitých (Brassicaceae) je významným modelovým objektem v molekulární genetice rostlin. Velikost genomu tohoto druhu, nejmenšího geonomu v rostlinné říši, byla rozhodujícím důvodem pro získání kompletní sekvence DNA tohoto organismu a zahájení systematické funkční analýzy jednotlivých genů z celkového počtu 25 498.

Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) of the family Brassicaceae is an important model plant for molecular genetics. The size of this species genome, the smallest genome among plants, was the most important reason for obtaining the complex DNA sequence of this organism and for starting systematic functional analysis of individual genes, the total number of which comes to 25,498.