Kapská floristická oblast se nachází v jihozápadní části Jihoafrické republiky a je jednou z pěti zón na světě s mediteránním klimatem. Hostí více než 9 000 druhů cévnatých rostlin, z nichž mnoho je endemických, a je tak jedním z předních ohnisek biodiverzity.

The Cape floristic region situated in the SW corner of South Africa is one of the five world zones with a Mediterranean climate. Harbouring more than 9,000 species of vascular plants, a large proportion of which are endemic, the Cape represents one of the most prominent biodiversity hotspots.